بررسی نگرش و رویکرد چشم پزشکان نسبت به همکاری با ابتکار عمل‌های خیریه موسسه نورآوران سلامت

کارفرما: بنیاد خیریه نورآوران سلامت- سال 1398

بنیاد خیریه نورآوران سلامت با هدف ارائه‌ی خدمات در حوزه چشم پزشکی و دندانپزشکی در سال 1382تشکیل شد. در آن زمان چند تن از موسسین بنیاد خیریه نورآوران سلامت برای معاینه و درمان افراد محروم از خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی، به منطقه بشاگرد سفر کردند. در نهایت به همت این عزیزان و چند تن از خیرین، درمانگاهی در آن محل تجهیز و راه اندازی شد. اما نکته مهم در این خصوص آن بود که راه اندازی درمانگاه و اتاق عمل برای رشته هایی همچون چشم پزشکی و دندانپزشکی که به تجهیزات زیاد و گران قیمت نیاز دارند، در مناطق کم جمعیت منطقی به نظر نمی رسید. این موضوعات موسسین بنیاد خیریه نورآوران سلامت را بر آن داشت تا تیمی را برای بررسی امکان راه اندازی سیستم درمانی قابل حمل و متحرک برای ارائه خدمات درمانی در مناطق محروم اعزام کنند. این تیم با انجام سفر به کشورهای مختلف و بازدید از کلینیک ها و اتاق های عمل متحرک در این کشورها نهایتاً تصمیم گرفت تا با ساخت یک مجموعه درمانی سیار در کشور، این نیاز را برطرف نماید.

 مجموعه نورآوران سلامت تا کنون به ده ها استان سفر کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. همت و غیرت همکاران چشم پزشک، دندان پزشک، متخصص بیهوشی، اپتومتریست و سایر کادر درمانی باعث شده است تا این مجموعه بتواند منشأ خدماتی ارزشمند و نوآورانه در عرصه درمان نیازمندان و محرومان کشور باشد.

حال بعد از حدود 10 سال فعالیت و جلب مشارکت داوطلبین برای همکاری در فعالیت‌های خیریه، مدیران بنیاد برای بهبود عملکرد سیستم و شناسایی نقاط قابل اصلاح مطالعه‌ای را با هدف کلی  بررسی علل مشارکت/ عدم مشارکت داوطلبان حوزه سلامت در ابتکارعمل های خیریه موسسه نورآوران سلامت در دستور کار خود قرار داده است. اهداف اختصاصی این طرح عبارتند از:

  • بررسی نظام انگیزشی داوطلبان همکاری کننده با مجموعه نورآوران سلامت
  • بررسی پیامدهای همکاری با موسسه نوآوران سلامت
  • بررسی علل عدم همکاری/همکاری محدود (کاهش مشارکت)داوطلبان با موسسه نورآوران سلامت

این مطالعه در چند مرحله و با گروه‌های مختلف حرفه‌ای انجام خواهد شد. فاز یک این مطالعه با هدف بررسی رویکرد چشم پزشکان شهر مشهد در سال 98 انجام شده که نتایج آن به بنیاد ارایه شده است. در ادامه در سال 99 رویکرد چشم پزشکان تهران به منظور ارایه تصویری واضح از رویکرد و نحوه تعامل آنان با بنیاد در حال اجرا می باشد.